• NOLLVISION FÖR FRÄMLINGSFIENTLIGHET  Några tips för dig som vill hjälpa oss att skapa en vänligare och mer tolerant tillvaro i Södertälje

  REGNBÅGSFLAGGA SKAPAR POLITISK STRID I SÖDERTÄLJE  "Att flagga regnbågsflaggan är en viktig symbolhandling - att man visar att man backar upp alla gruppers rättigheter", säger Tage Gripenstam till DN.

  Bra företagsklimat en grund för välfärd

  Upplagd av Tage Gripenstam On 13:29

  Enligt vår mening bygger ett gott företagsklimat på att alla kommunens förvaltningar och bolag har ett gott bemötande, att kommunen är tillgänglig, har en snabb service både som myndighet och utförare av verksamhet, att kommunen bidrar i mark- och lokalfrågor, att vi i ledningen sätter företagen och företagaren i centrum. Det räcker inte med ett väl fungerande näringslivskontor. 


  Våra invånare företagare, entreprenörer, anställda ja alla är intresserade som mor/farföräldrar, föräldrar, medmänniskor att vi lever i ett tryggt samhälle, där samhällets regler följs och är stabila. För att företagarna ska gilla vår kommun måste förskolor, skolor, äldreomsorg och kultur och fritidsutbudet fungera och vara av god kvalité. Vilket också bekräftas i rapporten, de mjuka värdena blir allt viktigare. 

  Vi inom Centerpartiet är glada över de framgångar vi har nått från 199 plats till 161 plats, vi har arbetat för detta och har ökat fokus på företagarfrågorna i kommunen, men listan på förbättringsområden är fortsatt lång. Det krävs en förändrad mentalitet hos den politiska ledningen sätter upp tydligare målsättningar för näringslivsarbetet och att överlagda och genomtänkta planer tas fram för ett mer fokuserat arbete med utvecklingen av näringslivsfrågorna i hela kommunen. 

  Svenskt Näringslivs årliga ranking baseras främst på enkätsvar från 35 000 företagare, men även på statistiska data från Statistiska Centralbyrån. Årets undersökning sätter ljus på ett antal områden i den struktur som råder inom näringslivet i Södertälje och behovet av förbättringar.
   
  • Antal medelstora och stora företag i staden reduceras. Företag med över hundra anställda har till och med halverats jämfört med året innan och det här är alarmerande för en stad som lider av låg och minskande sysselsättningsgrad.
   
  • Kommunens upphandlingar bör förbättras efter alla konstens regler
   
  • Förbättring av kommunens service till företagen kräver ett fortsatt intensivt arbete i kommunens förvaltningar.
   
  • Ökad konkurrensutsättning av kommunala verksamheter i förvaltning och bolag.
   
  • Vi behöver även ytterligare förbättra kommunikationen. Dialogen med lokala företag och flödet av information till företag ska vara en vardaglig uppgift för både ledningen och stadens tjänstemannakår i kommunala förvaltningar och bolag. 

  Med regionens starkaste industri med storföretagen Scania och AstraZeneca i spetsen och en blomstrande företagsamhet behöver staden en tydligare profil för att positionera sig som en attraktiv näringslivskommun.
   
  Det behövs även bredare samarbete mellan olika näringslivsaktörer, myndigheter och organisationer. Ett exempel var lördagens invigning av Södertäljes Nystartskontor, en näringslivssatsning från regeringen. En katalysator mellan blivande företagare och ett bra stöd för deras företagsstart, från myndigheter och Nyföretagarcentrum. 

  Samarbete och gemensam sak ger oss också en extra styrka, exempelvis när vi vill få infrastruktursatsningar och effektiva förbindelser till och från Södertälje.
   
  Centerpartiets idéer kring bland annat trygghet, skolan, kulturen och inte minst att släppa loss människors kraft måste förverkligas. Kombinerar vi det med våra idéer om en företagarvänlig, transparent och öppen kommun, ett breddat samarbete med fler högskolor så kommer vi att locka kompetens och släppa loss entreprenörskraften, då blir vårt näringslivsklimat bara bättre och bättre. 
  Centerpartiet vill se och arbetar för ett företagsamt Södertälje för att kunna erbjuda tillväxt och den bästa välfärden för oss invånare och göra allas tillvaro mer trivsam

  0 Response to "Bra företagsklimat en grund för välfärd"