• NOLLVISION FÖR FRÄMLINGSFIENTLIGHET  Några tips för dig som vill hjälpa oss att skapa en vänligare och mer tolerant tillvaro i Södertälje

  REGNBÅGSFLAGGA SKAPAR POLITISK STRID I SÖDERTÄLJE  "Att flagga regnbågsflaggan är en viktig symbolhandling - att man visar att man backar upp alla gruppers rättigheter", säger Tage Gripenstam till DN.

  Upprustning skapar hållbar utveckling

  Upplagd av Tage Gripenstam On 13:52

  I Södertälje har vi Hovsjö, Ronna, Fornhöjden och Geneta. När de byggdes var de höjden av modernitet och framtid. I dag har vi facit – storskaligheten, byggstandarden och underhållsbehovet innebar att man inte kunde upprätthålla områdenas attraktivitet och de fick i olika grad förfalla.

  Vi föreslår nu till vår riksstämma att Centerpartiet nationellt i regeringen ska arbeta för att kombinera arbetet med att nå klimatmålen med en social upprustning av miljonprogram områdena. Vi vill att man använder ökade resurser för att stimulera åtgärder för att kraftigt minska energi­förbrukningen i gamla bostadsbestånd och i synnerhet i miljonprograms­områden där man samtidigt använder investeringarna för att förbättra ­boendemiljöerna. 90 procent av alla bostäder som kommer att finnas 2050 är redan byggda.

  Trygghet och stolthet är två nyckelord om människor ska kunna trivas i den miljö som de lever. För den skull vill Centerpartiet se miljonprogram­områden och annan äldre bebyggelse där invånarna trivs och där det finns grönskande utomhusmiljöer, odlingsmöjligheter, möteslokaler och möjlighet till föreningsverksamhet och idrott.

  Tillsammans med tre andra kommunal politiker från Stockholms regionen har jag presenterat denna fråga i en motion till årets partistämma som börjar i morgon i Örebro.

  En annan viktig fråga som jag kommer att arbeta för under stämman är förut sättningarna för att etablera fler företag i de socioekonomiskt utsatta områdena. Fler företag kommer att fungera som en hävstång för en mer positiv social utveckling av dessa områden. För att möjliggöra detta behövs riktade åt gärder och kreativa förslag. En reducerad arbetsgivaravgift kan leda till att fler företag vill etablera sin verksamhet i dessa områden. En sådan lösning har med goda resultat provats i andra stora städer såsom Barcelona.

  Dessutom kommer jag som ansvarig för idéarbetet med hållbara regioner i Centerpartiet i Stockholms län att driva de frågor som påverkar tillväxten i en hållbar riktning. Visionen för oss är en region med hållbar tillväxt som ryms inom de långsiktiga mål som satts upp för miljö, ekonomi och social ut veckling. En region där utsläppen av klimatpåverkande gaser är minimal och samhället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål. Utgångspunkten för mig är hela tiden en balans mellan de ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionerna.

  Jag är av den uppfattningen att en lokal förankring av miljö- och hållbarhetsfrågor är en förutsättning för att framgångsrikt lösa de samhällsproblem vi står inför. Mångfaldsfrågor är centrala för hur regionen kan utvecklas till en hållbar tillväxtregion och Centerpartiet vill att vi tar tillvara den kompetens som finns i Södertälje.

  0 Response to "Upprustning skapar hållbar utveckling"