• NOLLVISION FÖR FRÄMLINGSFIENTLIGHET  Några tips för dig som vill hjälpa oss att skapa en vänligare och mer tolerant tillvaro i Södertälje

  REGNBÅGSFLAGGA SKAPAR POLITISK STRID I SÖDERTÄLJE  "Att flagga regnbågsflaggan är en viktig symbolhandling - att man visar att man backar upp alla gruppers rättigheter", säger Tage Gripenstam till DN.

  Södertälje kommun lägger sig i andras taxor.

  Upplagd av Tage Gripenstam On 13:47


  Svaret på remissen från Sl som vi idag beslutade om i Tekniska nämnden var i stort sett bra och prioriteringen likaså, med ett undantag där syftet var att politisera svaret. Det gällde återinförandet av Enhetstaxan, en taxa som infördes inför valet 2006 av den dåvarande s –v mp alliansen i syfte att blidka kollektivtrafikresenärerna efter flera år av misskött kollektivtrafik, särskilt pendeltågstrafiken. Förslaget innebar inget ökat resande och ett kvarvarande missnöje med trafiken. Dessutom minskade intäkterna med ca 300 – 400 mkr vilket kraftigt försämrade SL’s möjligheter att satsa på åtgärder som höjer kvalitén, tidtabellhållningen och tryggheten för resenären. Eftersom Centerpartiet stod utanför landstinget i förra valperioden så trodde vi också att detta var bra, inifrån blev verkligheten tydlig och valfläsket var tvunget att skäras bort. Trist när det blir så men de prioriteringar vi gjort efter valet har gett resultat.

  Alliansen valde att satsa på att förbättra kvalitén, tidtabellpassningen och tryggheten, det har gett resultat med ett starkt ökat resande och större kundnöjdhet. En ny enhetstaxa, som inte innebär en kvalitetsförsämring eller ökat skatteuttag skulle tvunget bli så hög att den för många resenärer främst inom tunnelbanenätet (nästan 700 000 personer om dagen) skulle bli ointressant. För de som åker bil är inte priset utan servicenivån och tryggheten och förhoppningsvis ett klimattänkande betydligt viktigare för att få till ett byte från bil till kollektivtrafik.

  Det vi verkligen ska strida för är en kombination av lokala kort (tex. det som vi nu har i Södertälje kommun) och det riktiga 30 dagars kortet och en bättre och enklare biljettsamordning över länsgränserna.

  Taxor måste beslutas av den huvudman som ansvarar för frågan. Om landstinget skulle lägga sig vilka VA-taxor eller bygglovsavgifter Södertälje kommun vill ta ut skulle protesterna bli mycket högljudda. Finansieringsansvaret för kollektivtrafiken i Stockholms län är ett ansvar för landstinget och inte de olika kommunerna.

  På grund av ovanstående föreslog vi att de lydelser i svaret som handlar om att enhetstaxan ska införas igen ska utgå ur svaret.

  0 Response to "Södertälje kommun lägger sig i andras taxor."