• NOLLVISION FÖR FRÄMLINGSFIENTLIGHET  Några tips för dig som vill hjälpa oss att skapa en vänligare och mer tolerant tillvaro i Södertälje

  REGNBÅGSFLAGGA SKAPAR POLITISK STRID I SÖDERTÄLJE  "Att flagga regnbågsflaggan är en viktig symbolhandling - att man visar att man backar upp alla gruppers rättigheter", säger Tage Gripenstam till DN.

  Tekniska Nämnden i Södertälje fattar fel beslut

  Upplagd av Tage Gripenstam On 14:00  Vid dagens sammanträde fattades det beslut om besparingsåtgärder för Tekniska nämndens verksamheter i syfte att klara kommunfullmäktigeuppdraget som kommit på grund av den ekonomiska krisen och i synnerhet de konsekvenser den fått för Södertälje kommuns ekonomi.

  På grund av den korta tiden och att besparingen ska ske under 2009 har vi inte kunnat analysera alternativen till framför allt den kraftiga besparingen på beläggningsarbeten och inte heller om tex. Klottersaneringen ska behöva kosta så mycket som det nya förslaget innebär.

  Värt att kommentera är också att centerpartiet inte har föreslagit till kommunfullmäktige att verksamheterna inklusive Tekniska nämnden ska spara 1,5% utan 1%, då vi generellt är övertygade om att detta är svårt att genomföra under innevarande år.

  Beläggningsarbeten

  Att spara på beläggningsarbeten innebär en kapitalförstöring och på sikt ännu högre kostnader för att återställa det kommunala vägnätet till acceptabel standard. Därför hade centerpartiet föredragit att fortsätta arbetet för att hitta alternativa besparingar som inte får dessa konsekvenser. Den rimliga nivån är ca 16 mkr om året. Att vi nu understiger detta med mer än hälften innebär att majoriteten väljer att slå in på en gammal känd väg. Beläggningar kan man strunta i och kapitalförstöring är ok. Till men för en trevlig och tryggare stad. Och vi får se, kanske återgår man till valasfaltering dvs. extra asfaltering på väl valda gator under valåret.

  0 Response to "Tekniska Nämnden i Södertälje fattar fel beslut"