• NOLLVISION FÖR FRÄMLINGSFIENTLIGHET  Några tips för dig som vill hjälpa oss att skapa en vänligare och mer tolerant tillvaro i Södertälje

  REGNBÅGSFLAGGA SKAPAR POLITISK STRID I SÖDERTÄLJE  "Att flagga regnbågsflaggan är en viktig symbolhandling - att man visar att man backar upp alla gruppers rättigheter", säger Tage Gripenstam till DN.

  Klimat och energiöverenskommelsen

  Upplagd av Tage Gripenstam On 01:49
  Vad centerpartiet har gjort i och med Klimat- och energiöverenskommelsen är att vi äntligen fått de andra allianspartierna att satsa på det förnyelsebara energisystemet.
  Vi har i 30 års tid arbetat för att ersätta kärnkraften med förnyelsebar el och energieffektiviseringar och inte lyckats särskilt bra, det finns just nu mer kärnkraft än någonsin i Sverige.
  Alliansens klimat- och energiöverenskommelse ställer tydliga och tuffa krav på en omställning av energisystemet. Till år 2020 ska den förnyelsebara energin uppgå till 50 procent av den samlade energiproduktionen, inom transportsektorn ska den förnybara energin stå för tio procent, energianvändningen ska effektiviseras med 20 procent och utsläppen av klimatgaser ska minska med 40 procent. Och till år 2030 ska fordonsflottan (bilar, bussar, båtar o lastbilar) vara fossilfri.

  För att få denna enorma satsning på förnyelsebar energi och ett fossilfritt Sverige var centerpartiet tvungna att gå med på att kärnkraftsparentesen förlängs ytterligare genom att kärnkraftsindustrin på egen bekostnad får möjlighet att ersätta befintliga 10 reaktorer när deras tekniska livslängd är slut, det först verket är O1 (oskarshamn 1) mellan 2020-2030. Vår strategi med denna överenskommelse, det vill säga, kärnkraften måste stå för alla sina kostnader plus 10-15 år av stora satsningar på förnyelsebart innebär att behovet av mer kärnkraft kommer att minska och med det vi vet idag inte vara lönsam och därför inte byggas. En viktig sak som vi vinner med detta är att vi kan fokusera på klimatproblemet och ägna all kraft åt att minska växthusgaseffekten, en fråga som jag tycker är viktigare än när kärnkraften ska vara avvecklad.

  1 Response to "Klimat och energiöverenskommelsen"

  1. Dieselman Said,

   Hej Tage, sittar du fortfarande i SL:s styrelse? Gillar du alltjämt entrepenörer och nyföretagande i miljö- och energibranschen? Då kunde du väl ta upp i SL:s styresle, att nu finns det biodrivmedel och drivmedel ur avfall för helt vanliga dieseldrivna bussar, som fungerar praktiskt-tekniskt (till skillnad från RME/FAME). Det är syntetiska drivmedel från EcoPar AB med kontor i Södertälje. Nu kan vi erbjuda upp till ca 20 % biobaserad råvara. resten är framställd ur gaser, som ändå annars hade facklats bort. Att minska världens energislöseri ger också mindre växthusgaser.

   De här drivmedlen har Södertälje kommun körs sina ca 400 fordon på sedan år 2002. När ska SL börja använda dem? De är kemiskt stabila, ger ej fällningar och beläggningar, m.m. som gör att fordonen stannar, de klarar kyla (minus 40 grader C).

   Jag har pratat många gånger med SL:s miljöchef, Stefan Wallin, men ingenting händer... Kan SL:s styrelse göra något? SL och Sthlms läns landsting påstår ju att de vill avveckla sin användning av rålja? Eller är det bara som man säger?