• NOLLVISION FÖR FRÄMLINGSFIENTLIGHET  Några tips för dig som vill hjälpa oss att skapa en vänligare och mer tolerant tillvaro i Södertälje

  REGNBÅGSFLAGGA SKAPAR POLITISK STRID I SÖDERTÄLJE  "Att flagga regnbågsflaggan är en viktig symbolhandling - att man visar att man backar upp alla gruppers rättigheter", säger Tage Gripenstam till DN.

  Det slående i de samtal som jag har haft med Södertäljebor är att många känner mycket starkt för kommunen idag, men de är inte stolta över den. I samma andetag som staden upplevs ha stor potential känner de stor maktlöshet för att kunna åstadkomma en positiv förändring i Södertälje. Invånarna är trötta på Anders Lago och Co och efterlyser ett nytt ledarskap.

  Anders Lago har skickligt utnyttjat det mångkulturella Södertälje för att förstärka sitt personliga PR-värde, men han har varit totalt inkapabel att omvandla den mångkulturella resursen till stadens fördel. Medan vi närmar oss valet, lämnar denne över Atlanten kände kommunstyrelseordförande, ett arv av hög arbetslöshet, stora budgetsunderskott i den kommunala verksamheten, den sämst rankade skolkommunen och med en av landets sämsta placeringar i företagsklimatsranking.

  Vid alla mina samtal har jag sagt att en hållbar utveckling för kommunen är ett givet villkor för ett modernt ledarskap. I en stad med länets högsta arbetslöshet, med stor misstro mot demokratiska institutioner som tagit sig uttryck i form av bränder, stenkastningar mot polis och brandbilar och Maffia - liknande uppgörelser, krävs det en omställning som står för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

  Sysselsättningen är av högsta prioritet, men det är företag som skapar nya jobb och därför behöver vi fler och växande företag i kommunen. I våra möten med små och medelstora företag uttrycks oftast en frustration över hur kommunen har glömt bort dem och det bemötande man får.

  Vi behöver skapa och säkerställa strukturer i Södertälje för att underlätta nyförtagande, företagande och vägen till jobb för ungdomar och invandrare, två grupper som enligt alla undersökningar har en stark vilja att försörja sig själva. Faktum är att det dåliga företagsklimatet i Södertälje har lett till mer utanförskap och främlingsfientlighet.

  Centerpartiet vill granska alla sysselsättningsprojekt som pågår för att ersätta dem med åtgärder som leder till riktiga jobb. Vi kommer också att öppna upp kommunens egen offentliga upphandling för att underlätta för de lokala företagen.

  Centerpartiet vill sätta stopp för att flera kommunala bolag skapas för att dölja den höga arbetslösheten bland unga och invandrare. Det är dags att ha förtroende för privata sektorn och att vi i samverkan med det lokala näringslivet kan åstadkomma fler jobb.

  Södertälje har en stor potential i kommunens befintliga mångfald och borde kunna utnyttja dess kraft och kreativitet för en bättre utveckling av kommunen, istället utmålas vi ofta som ett dåligt exempel på den svenska integrationspolitiken. Förutom företagsklimatet är en bra skola avgörande för integrationsarbete och ekonomisk tillväxt.

  Till skillnad från Lago är jag frustrerad över att Södertälje år efter år tappar i skolrankningen och därför vill jag satsa på stadens skolor som idag lider av problemet med stora grupper och få resurser. Centerpartiets ledarskap kommer att göra mer insatser för språkligt stöd och ge lärarna mer tid med eleverna.

  Anders Lago är ”gamen” över Södertälje som livnärt sig på kommunens elände: Ju värre det har gått för Södertälje desto större möjlighet har det skapats för honom att synas och öka sitt eget varumärke.

  Nu är det dags att satsa på en ny framtid! Centerpartiet vill göra södertäljeborna stolta över sin kommun! Vi vill leverera framgång! Vi vill leverera utveckling! Ge oss mandat för detta genom din röst i valet. Södertälje förtjänar ett nytt ledarskap!

  Tage Gripenstam

  Gruppledare för Centerpartiet

  0 Response to "Rösta bort ”gamen” över Södertälje och ge chans till ett nytt ledarskap!"